Václav Mašek

Tenor

Narodil se v roce 1995 ve Vodňanech. V dětství se věnoval hře na zobcovou flétnu (2. místo v celostátním kole soutěže MŠMT r. 2006, Novohradská flétna cena absolutního vítěze v roce 2004 a 2007) a komorní hře (flétnové kvarteto – 1. místo v celostátním kole soutěže MŠMT 2007). V roce 2007 se stal absolutním vítězem soutěže konzervatoře Plzeň v oboru zpěv i v oboru zobcová flétna a umístil se na prvním místě v anketě Talent Jihočeského kraje 2007 v oblasti hudby. V roce 2009 přestoupil z oboru zobcová flétna na saxofon. Zpěv vystudoval na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy (GMHS) ve třídě prof. Virginie Walterové. Během studií se nadále úspěšně umisťoval v soutěžích (Celostátní soutěž MŠMT 2012 - 1. místo, saxofon; Pražský pěvec 2010 - 1. místo, zpěv). Od září 2015 navštěvuje Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde studuje obor saxofon u Pavla Pivarčiho. Dnes kromě pěveckého kvarteta Symfon účinkuje také v dalších uskupeních: v pěveckém sboru, v bigbandu a ve smíšeném pěveckém kvartetu (1. místo na soutěži pěveckých souborů Stonavská Barborka 2012).

Vincenc Ignác Novotný

Tenor

Narodil se v roce 1999 v Praze. Od roku 2010 studuje na Gymnáziu a Hudební Škole hl. m. Prahy ve třídě Mgr. Jaroslava Mrázka. V roce 2013 účinkoval na koncertě v NSR ve Wolfsburgu a v roce 2014 zpíval s pražským orchestrem FOK, pod taktovkou Marka Ivanoviče v Pražské Smetanově síni. V lednu roku 2015 zpíval ve Stavovském a v Národním divadle v programu Dětské opery Praha. V červnu roku 2015 zpíval s orchestrem FOK pod taktovkou Davida Ševce v pražském Rudolfinu v rámci koncertu Mladé Talenty Josefu Sukovi. Mezi jeho největší soutěžní úspěchy patří vítězství v soutěžích: Mezinárodní pěvecká soutěž Rudolfa Petráka v Žilině 2014, Mezinárodní pěvecká soutěž Iuventus Canti 2014, Pražský Pěvec 2014 a Písňová soutěž Bohuslava Martinů 2013, 2015 (absolutní vítěž). Na podzim roku 2015 se umístil na prvním místě na mezinárodní pěvecké soutěži Giulio-Perotti v Ueckermünde v Německu v kategorii A1.

Jan Kukal

Baryton

Narodil se v roce 1996 v Praze. Zpěv studoval u prof. Jaroslava Mrázka při Hudební škole hl.m. Prahy a od září 2015 jej studuje na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jiřiny Markové. Je držitelem řady ocenění a vítězem několika pěveckých soutěží (soutěžní přehlídka B. Martinů v Poličce, pěvecká soutěž Olomouc, Písňová soutěž B. Martinů). V roce 2012 zvítězil jako člen pěveckého kvarteta na Mezinárodní soutěži pěveckých ansáblů ve Stonavě. V témže roce nastudoval roli Hofmistra v melodramu Popelka skladatele Zdeňka Zahradníka. Na podzim 2013 vystoupil se Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK ve Smetanově síni s duety z Mozartovy Kouzelné flétny a Figarovy svatby. V říjnu 2013 zvítězil v písňové soutěži Bohuslava Martinů a obdržel cenu Českého rozhlasu a cenu Nadace život umělce pro nejlepšího účastníka soutěže. V roce 2014 získal 1. cenu a rovněž cenu Antonína Švorce v mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec.

Jan Kos

Bas

Narodil se v roce 1997 v Praze. Pěveckou kariéru započal v nyní už zaniklém sboru Bambini di Praga pod taktovkou Lukáše Jindřicha. Od roku 2007 studuje na Gymnáziu a Hudební Škole hl. m. Prahy ve třídě Mgr. Jaroslava Mrázka. Mezi pěvecké úspěchy patří zejména mnohonásobné ocenění z písňové soutěže Bohuslava Martinů, dvoje ocenění na soutěži Rudolfa Petráka v Žilině, či 1. místo na mezinárodní ansámblové soutěži Stonavská Barborka r. 2009 ve Stonavě.
Jeho oblastí zájmu jsou díla staršího věku a lidové písně. Několikrát se účastnil na kurzech Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích ve třídě Michaela Pospíšila. Téže se každým rokem aktivně podílí na účasti na Pěveckých dílnách v Petrovicích u Sedlčan. Mimo pěvecké aktivity pracuje na svých vlastních projektech (jako skladatel, klávesista, zvukový mistr).